top of page

empaat

Paige Bartholomew (gecertificeerde psychotherapeut) schreef een verhelderend artikel over empathie, empaat en sympathie. Hier deel ik een aantal in het nederlands vertaalde citaten (waarbij ik haar "hij" heb vervangen door "zij").

Empathie en het hart

Een persoon die zich bevindt op het niveau van het hart voelt empathie voor anderen. Of  zij wel of niet ooit zelf de ander haar pijn ervaren heeft, is irrelevant aan haar vermogen om het te herkennen en op gelijke voet er mee te komen.

Zij is in staat zichzelf in andermans schoenen te plaatsen. De persoon die empatisch vermogen heeft, houdt zich niet bezig met zichzelf, maar houdt zich bezig met de ervaring van de ander.

Zij is niet bang haar eigen pijn te voelen en is daardoor ook niet bang om iemand anders’ pijn te voelen. Het doel van empathie is te zien, voelen en weten wat de ander ervaart, onafhankelijk van de eigen ervaringen.

Empathie op het niveau van het hart betekent dat we ons realiseren dat we allen even belangrijk zijn. Jouw pijn. Mijn pijn. Hun pijn. We doen er allemaal evenveel toe.

Empaat 

Een empaat is een persoon die leeft op het niveau van het hart en is in staat om empatisch van anderen te houden (zich te verplaatsen in de gevoelens van een ander). Zij is in staat te zien dat anderen op iedere mogelijke manier gelijk zijn aan haarzelf. Zij ziet dat hun gevoelens net zo juist zijn als die van haarzelf (wat deze gevoelens dan ook mogen zijn). Zij ziet dat hun waarnemingen even juist zijn als die van haarzelf (ook als deze anders zijn dan die van haarzelf). Zij ziet dat hun behoeften net zo belangrijk zijn als die van haar. Zij begrijpt dat niemand gelijk of ongelijk heeft. Zij begrijpt dat menselijk lijden mededogen nodig heeft, om welke reden, door welke oorzaak of onder welke condities dan ook.

Bedenk dat een empaat een subliem afgestelde antenne heeft die duizenden radiofrequenties oppikt, dag en nacht. Omdat empaten het lijden van anderen voelen, hebben ze meestal erg sterk de neiging de ander te willen helpen.

Het punt is niet het lijden van anderen te verlichten of te repareren. Het is enkel de bedoeling ze bij te staan in tijden van nood en ze de weg te wijzen naar een gezondere manier van zijn. 

Sympathie en het ego

Een persoon die zich bevindt op het niveau van het ego, voelt sympathie voor de ander. Als hij iemand ziet die geestelijke nood ervaart, zal hij deze pijn wel of niet herkennen als iets dat hij ooit eerder zelf ervaren heeft. Als hij deze pijn niet herkent, zal hij oordelen en zeggen dat de persoon “net doet alsof”, het “verzint”, of dit alleen maar doet om “iemands aandacht te krijgen”, of enig ander denkbaar excuus. Als hij de pijn wel herkent als iets dat hij ooit eerder zelf ervaren heeft, zou het hem kunnen beangstigen.

Hij wil die pijn niet opnieuw herbeleven. Diep van binnen is er de gedachte die zegt: “ik ben blij dat het om hem gaat en niet om mij”. Sympathie is een vermenging van verdriet van zichzelf en verdriet van de ander. Hij zal zich slechts gedeeltelijk verbinden met de pijn van de ander, omdat het doel is enige afstand tussen zijn eigen pijn en die van de ander te bewaren. Sympathie is zelfbescherming, verhuld in zorgen voor. Het LIJKT alsof de focus ligt op zorgen voor de ander, maar in werkelijkheid is sympathie gefocust op de behoeften van het zelf.

link naar het volledige Engelstalige artikel

bottom of page